Gollum Premium format 550 g.i.Jack Sparrow Premium Format Exclusive 400 g.i.Mondo Dan McCarthy’s Variant. 175 g.i.Prometheus Mondo Screen Print Poster by Martin Ansin. 60€ g.i.Replica tablilla del Grial. 100€ g.i.Caliz de Kali - Para restaurar. 150 g.i.Ajedrez Alien vs Predator. Falta alguna pieza que habria que clonar. 150€